Samtalsterapi & professionell handledning i Kristianstad och Hässleholm


Samtalsterapi

- en möjlighet att må bättre


Du kan kontakta mig om du:

  • känner oro och ångest i ditt liv
  • du har tankar om att förändra ditt liv
  • har inre konflikter som gör att du mår dåligt
  • är i eller varit i en kris
  • känner oro för någon anhörig
  • har gått igenom situationer i livet du behöver bearbeta


Jag träffar dig som är ung vuxen eller vuxen. Jag erbjuder stödjande eller bearbetande samtalsterapi kring psykiska besvär, sociala svårigheter eller livsproblem, ung som vuxna. Under en konsultation undersöker vi tillsammans samt tydliggör olika handlingsalternativ för att se vad som passar just dig.


Jag erbjuder:

  • samtalsterapi
  • motiverande samtal
  • mindfulness


Jag har en dynamisk grund, vilket innebär att våra relationer påverkar vårt mående. Det kan vara den inre relationen till oss själva, till andra, både nya relationer eller tidigare relationer. När vi mår dåligt får vi symtom, som ångest och oro, vilket gör att vi använder våra inarbetade försvar. I samtal får du en djupare förståelse för dig själv, vilket gör att du känner en större möjlighet att påverka ditt mående och handlande.


Välkommen att höra av dig. Du behöver inte förbereda något innan samtalet, utan hör av dig för att boka en tid, så tar vi det därifrån. Jag har lokal i Kristianstad, ingång genom stadshotellet, Stora torg.  Lokalen är nära tågstationen och det finns goda parkeringsmöjligheter.


Jag är inte knuten till vårdvalet.


Handledning


Professionell handledning innebär och syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens. I arbete med människor använder vi oss själva som verktyg och den kunskap vi fått både från utbildning och från erfarenhet. I det arbetet blir vi ensamma och vi behöver genom samtal med oss själva och andra reflektera över det vi gör i vår yrkesroll.


Handledning är ett strukturerat sätt att reflektera, i grupp eller enskilt. Ett rum där ni kan prata och förhåller er nyfikna kring ert arbete. Handledning är en möjlighet att få andras stöd och syn på det upplevda. Ofta sker handledningen i grupp, vilket innebär att ni får tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenheter. I handledningen kan ni lyfta en tanke, reflektion eller känsla. Det är viktigt att det som sägs vid handledningstillfällen stannar i gruppen.


Allt arbete med människor innebär även ett arbete med sig själv. Därmed är handledning i någon form nödvändigt, så att fokus hamnar där det behövs och inte kommer på avvägar. Handledning förebygger också överbelastning.


Jag är processhandledare vilket innebär att jag håller fokus på processen både i gruppen, inom er och den med era elever/klienter/patienter. Handledaren arbetar med att skapa ett tryggt klimat, så att alla i gruppen kan komma till tals.


Uppdragsgivaren står för lokal. Jag handleder i södra Sverige och min utgångspunkt är Kristianstad.


Handledare


PDT terapeut


IPT - nivå A


Socionom


Instruktör i mindfulness steg 1 MBSR


MI (motiverande samtal)


Som antagen medlem i handledarföreningen har handledaren ett ansvar att förhålla sig till föreningens etiska riktlinjer, som en säkerhet för uppdragsgivaren. 

Lisa Hallberg

Jag heter Lisa Hallberg och har en lång erfarenhet av socialt arbete. Jag har själv arbetat inom behandling och föreståndare inom HVB-hem. Jag har arbetat som kurator och chef för elevhälsa.


Jag har arbetat med enskilda samtal i 20 år inom förebyggande- och behandlande verksamhet. Samtal är ett verktyg för att förstå sina känslor och tankar. Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grund och utgår från din livsberättelse, dina erfarenheter och dina egna resurser. Jag har ett synsätt där den enskilde hör ihop med sitt sammanhang vilket betyder att vi kommer prata om det du har runt omkring dig, dina relationer och händelser i ditt liv.

Som samtalsterapeut är jag under handledning.


Jag har sedan jag började arbeta haft ett stort intresse för grupprocesser och jag har arbetat med gruppdynamiska processer, på HVB-hem och i skolan med, med klienter, ungdomar och personal. Jag handleder arbetsgruppen inom den psykosocial sektorn i södra Sverige. 


Jag är utbildad PDT terpeut och handledare. Jag är instruktörutbildad i mindfulness steg 1 MBSR, vidareutbildad inom ledarskap och motiverande samtal, MI.


Jag är medlem i handledarföreningen och är sammankallande för valberedningen.